CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Industrial applications of future information systems for impact assessment A procedure for data format mapping and nomenclature issues

Karolina Flemström (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Klas Geiron (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Markus Erlandsson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Göteborg : External organization, 2004.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12446