CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric Properties and Partial Discharge Endurance of Polypropylene- Silica Nanocomposite

M. Takala ; H. Ranta ; P. Navalainen ; P. Pakonen ; J. Pelto ; M. Karttunen ; S. Virtanen ; V. Koivu ; M. Pettersson ; Björn Sonerud (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; K Kannus
IEEE Transactions on Dielectric and Electrical Insulations (1070-9878). Vol. 17 (2010), 4, p. 1259-1267.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-12. Senast ändrad 2010-11-19.
CPL Pubid: 124450

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur