CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extension of Databases in Networking

Markus Erlandsson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Karolina Flemström (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Sandra Häggström (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Johan Tivander (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-10-27. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 12445