CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hur man minskar sin dos av bilavgaser

Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
Miljö och Framtid Vol. 1983 (1983), 1-2, p. 22-23.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Artikeln ger 31 korta konkreta råd om hur man själv kan minska inandad mängd avgaser och andra luftföroreningar. Varje råd föregås av en faktamening och en förklarande mening.

Nyckelord: luftmiljö, trafikmiljö, hemmiljö, bilar, bussar, avgaser, exponering


Råden i artikeln följer upp rapporten "Vår onödiga exposition för bilavgaser" från 1981.Denna post skapades 2010-08-12. Senast ändrad 2010-08-17.
CPL Pubid: 124446

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi
Folkhälsomedicinska forskningsområden

Chalmers infrastruktur