CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cleavable Surfactants

Dan Lundberg ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Maria Stjerndahl
Encyclopedia of Surface and Colloid Science, 2nd Ed. (2010)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-08-12. Senast ändrad 2010-08-12.
CPL Pubid: 124444

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur