CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lipases at Interfaces

Pedro Reis ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Reinhard Miller ; Heribert Watzke ; Martin Leser
Encyclopedia of Surface & Colloid Science, 2nd Ed. p. 1-14. (2010)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-08-12.
CPL Pubid: 124442

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur