CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Maternal Saturated-Fat Diet During Lactation Improves Glucose Tolerance and Influences Gene Expression in Adult Mice

Vilborg Palsdottir ; Britt G. Gabrielsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Anna Wickman ; Niklas Andersson ; Birgitta Strandvik
Journal of Nutrigenetics and Nutrigenomics (1661-6499). Vol. 2 (2009), 4-5, p. 216-216.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-08-12. Senast ändrad 2011-05-25.
CPL Pubid: 124429

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa (GU)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi (GU)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Endokrinologi
Näringslära
Försöksdjursvetenskap
Prenatal- och perinatalforskning
Fysiologi och näringslära
Äldre och åldrande

Chalmers infrastruktur