CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of short-term variations on energy-saving opportunities in a pulp mill

Jörgen Persson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära)
Journal of Cleaner Production (0959-6526). Vol. 18 (2010), 9, p. 935-943 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Significant opportunities for energy savings have been identified in the hot and warm water system of a kraft pulp mill. The energy-saving opportunities found at the mill studied, 15.7 MW of steam savings and 24.8 MW of usable excess heat, correspond to 18% of the mill's total steam use. Short-term variations in the process have been studied in order to identify and quantify the influence of these variations on the energy-saving opportunities. Daily and 10-min averages of measured data were used as varying input data in the retrofitted heat exchanger network. When the short-term variations were considered, the total energy-saving opportunities fell by 8% when daily averages are used and by 11% when 10-min averages are used. At least 65% of the influence of short-term variations was detected when seasonal variations are considered. (C) 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Nyckelord: Short-term variations, Energy saving, Kraft pulp mill, Pinch analysis, Thermal process integrationDenna post skapades 2010-08-12. Senast ändrad 2012-04-19.
CPL Pubid: 124427

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiska processer

Chalmers infrastruktur