CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ranking programs using black box testing

Koen Claessen (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; John Hughes (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Michal H. Palka (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Nicholas Smallbone (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Hans Svensson (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
Proceedings - International Conference on Software Engineering (0270-5257). p. 103-110. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-08-12. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 124411

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Property-based testing for functional programs


Random Structured Test Data Generation for Black-Box Testing