CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SYSTEMATIC EVOLUTIONARY STUDIES OF REGIONAL RESTRUCTURATION: IT AND BIOTECH CASE-STUDIES IN SWEDEN

Magnus Holmén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik) ; Maureen McKelvey (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
European Urban and Regional Studies Vol. 12 (2005), 3, p. 2-9.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12441

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur