CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using temporal relations to specify and test an instant messaging server

John Hughes (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Ulf Norell (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; J. Sautret
Proceedings - International Conference on Software Engineering (0270-5257). p. 95-102. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-08-12. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 124408

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)
Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur