CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An approach to resource-aware co-scheduling for CMPs

M. Bhadauria ; Sally A McKee (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Proceedings of the International Conference on Supercomputing p. 189-199. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: CMP, energy efficiency, performance, schedulingDenna post skapades 2010-08-12. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 124403

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur