CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Semi-Detailed Chemical Mechanism of Combustion of Gasoline-Ethanol Blends

Chen Huang (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Valeri Golovitchev (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
33nd International Symposium on Combustion, Tsinghua University, Beijing, China, August 1-6, 2010. Abstracts of Work-in-Progress Poster Presentations. The Combustion Institute, Pittsburgh, 2010. File W4P014.pdf on Flash Disk. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-08-11. Senast ändrad 2016-01-07.
CPL Pubid: 124391

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Annan kemi

Chalmers infrastruktur