CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Simple Model of Turbulent Scalar Flux in Premixed Flames

Vladimir Sabel'nikov ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
33nd International Symposium on Combustion, Tsinghua University, Beijing, China, August 1-6, 2010. Abstracts of Work-in-Progress Poster Presentations. The Combustion Institute, Pittsburgh, 2010. File W1P066.pdf on Flash Disk. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-08-11.
CPL Pubid: 124389

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur