CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Expansion of Spherical Flames in Turbulent Gas: Phenomenology and Modeling

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
2010 International Workshop on Turbulent Ignition and Flame Propagation", National Central University, Taiwan, July 29-31, 2010. p. 145-173. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-08-11.
CPL Pubid: 124384

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur