CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The occurrence and spatial distribution of collaboration: biotech firms in Gothenburg, Sweden

Linus Dahlander (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik) ; Maureen McKelvey (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
Technology Analysis & Strategic Management Vol. 7 (2005), 4, p. 409.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Biotechnology industry, Research & development, R&D, Strategic management, StudiesDenna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 12438

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur