CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Standards and tools for environmental design and supply chain management in railway industry

Karolina Flemström (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Markus Erlandsson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Raul Carlson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Proceedings from the The Sixth International Conference on EcoBalance, Oct. 25th - 27th, 2004, Tsukuba, Japan (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12434

 

Institutioner (Chalmers)

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur