CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Concentration polarization of a polymer electrolyte

P Georén ; Josefina Adebahr (Institutionen för experimentell fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; G Lindbergh
Journal of the Electrochemical Society (0013-4651). Vol. 149 (2002), 8, p. A1015-A1019.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-10. Senast ändrad 2010-09-16.
CPL Pubid: 124318

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur