CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ion and solvent dynamics in gel electrolytes based on ethylene oxide grafted acrylate polymers

Josefina Adebahr (Institutionen för experimentell fysik) ; M Forsyth ; P Gavelin ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; G Orädd
Journal of Physical Chemistry B (1089-5647). Vol. 106 (2002), 47, p. 12119-12123.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-10. Senast ändrad 2010-09-16.
CPL Pubid: 124316

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur