CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric α- and β-relaxations in uncured styrene butadiene rubber.

S Cerveny ; Rikard Bergman (Institutionen för experimentell fysik) ; G.A Schwartz ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
Macromolecules (0024-9297). Vol. 35 (2002), 11, p. 4337-4342.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-10. Senast ändrad 2010-09-21.
CPL Pubid: 124314

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur