CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of nano-particle TiO2 fillers on structure and transport in polymer electrolytes

M Forsyth ; D.R. MacFarlane ; A Best ; Josefina Adebahr (Institutionen för experimentell fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; A Hill
Solid State Ionics (0167-2738). Vol. 147 (2002), 3-4, p. 203-211.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-10. Senast ändrad 2010-09-16.
CPL Pubid: 124313

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur