CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Confocal Raman Spectroscopic Investigations of Fuel Cell Tested Sulfonated Styrene Grafted Poly(vinylidene fluoride) Membranes

Hanna Ericson (Institutionen för experimentell fysik) ; T Kallio ; T Lehtinen ; Britta Mattsson (Institutionen för experimentell fysik) ; G Sundholm ; F Sundholm ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
Journal of the Electrochemical Society ( 0013-4651). Vol. 149 (2002), 2, p. A206-A212.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-10. Senast ändrad 2010-10-04.
CPL Pubid: 124309

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur