CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ion pairs in polymer electrolytes revisited: An ab initio study

Patrik Johansson (Institutionen för experimentell fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
Journal of Physical Chemistry A (1089-5639). Vol. 105 (2001), 37, p. 8504-8509.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-10. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 124308

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur