CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Raman Study of the Structural and Chemical Stability of a Poly(acrylonitrile) Matrix in Gel-type Polymer Electrolytes,

Denis Ostrovskii (Institutionen för teknisk fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
J.Electrochem.Soc. Vol. 149 (2002), p. 662-666.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-10. Senast ändrad 2010-08-31.
CPL Pubid: 124306

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur