CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microscopic Interactions in Nanocomposite Electrolytes

A.S. Best ; Josefina Adebahr (Institutionen för teknisk fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; D.R. MacFarlane ; M Forsyth
Macromolecules (0024-9297). Vol. 34 (2001), 13, p. 4549-4555.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-10. Senast ändrad 2010-09-16.
CPL Pubid: 124305

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur