CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New Lithium Salts on the Computer: Fiction or Fact?

Patrik Johansson (Institutionen för experimentell fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
Electrochimica Acta (0013-4686). Vol. 46 (2001), 10-11, p. 1545-1552.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-10. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 124301

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur