CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A study of near-lossless analog phase modulation in V-shaped switching FLC cells

David Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Per Rudquist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Jörgen Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Koen D'havé (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Sheila Galt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Proc. SPIE Vol. 5936 (2005), p. 209-217.
[Konferensbidrag, övrigt]

SPIE, Liquid Crystals IX; San Diego, Ed. Iam-Choon KhooDenna post skapades 2006-10-16.
CPL Pubid: 12430

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Optik

Chalmers infrastruktur