CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diffusion of Solvent/Salt and Segmental Relaxation in Polymer Gel Electrolytes

Christer Svanberg (Institutionen för experimentell fysik) ; Rikard Bergman (Institutionen för experimentell fysik) ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
Electrochimica Acta (0013-4686). Vol. 46 (2001), 10-11, p. 1447-1451.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-10. Senast ändrad 2010-09-21.
CPL Pubid: 124299

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur