CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Raman Light Scattering and C-axis Resistivity Evidence for a Pressure-Induced Stage Transformation in PdAl2Cl8 Intercalated Graphite.

E McRae ; B Sundqvist ; T Wågberg ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; P Vangelisti ; M Lelaurain
Physical Review B (0163-1829). Vol. 62 (2000), 20, p. 13757-13766.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-10. Senast ändrad 2010-10-18.
CPL Pubid: 124297

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur