CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Concentrational changes in PAN-based polymer gel electrolyte under current flow: in situ micro-Raman investigation.

Denis Ostrovskii (Institutionen för teknisk fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
Journal of Power Sources Vol. 97-98 (2001), p. 667-670.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-10. Senast ändrad 2010-08-31.
CPL Pubid: 124295

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur