CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A FTIR and Raman study of spontaneous reactions occurring at the LiNiyCo(1-y)O2 electrode/non-aqueous electrolyte interface

Denis Ostrovskii (Institutionen för teknisk fysik) ; F Ronci ; B Scrosati ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
Journal of Power Sources Vol. 94 (2001), p. 183-188.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-10. Senast ändrad 2010-10-21.
CPL Pubid: 124294

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur