CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric study of supercooled 2D-water in a vermiculite clay

Rikard Bergman (Institutionen för experimentell fysik) ; Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik) ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
Journal of Chemical Physics (0021-9606). Vol. 113 (2000), 1, p. 357-363.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-10. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 124292

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur