CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quasi-elastic Raman scattering and free volume in isotropic pressure-densified atactic poly(methyl matacrylate) glasses.

Marcus Schmidt (Institutionen för polymerteknologi) ; Alexander Brodin (Institutionen för teknisk fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; F.J.H Maurer
J. Chem. Phys. Vol. 112 (2000), p. 1020.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-10. Senast ändrad 2010-09-27.
CPL Pubid: 124291

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för polymerteknologi (1977-2003)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur