CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structure and stability of pressure polymerized C-60

B Sundqvist ; T Wågberg ; P-A Persson ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; S Stafström (Institutionen för teknisk fysik) ; R Moret ; P Launois
Molecular Materials (1058-7276). Vol. 13 (2000), 1-4, p. 117-122.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-10. Senast ändrad 2011-02-04.
CPL Pubid: 124290

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur