CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enhanced thermal dissociation of optically excited C60 chains.

P-A Persson ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; S Stafström (Institutionen för teknisk fysik) ; B Sundqvist
Europhysics Lett. Vol. 49 (2000), p. 631.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-10.
CPL Pubid: 124289

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur