CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Polymer Concentration Dependence of the Dynamics in Gel Electrolytes

Christer Svanberg (Institutionen för experimentell fysik) ; Josefina Adebahr (Institutionen för experimentell fysik) ; Rikard Bergman (Institutionen för teknisk fysik) ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik) ; B Scrosati ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
Solid State Ionics (0167-2738). Vol. 136-137 (2000), p. 1147-1152.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-10. Senast ändrad 2010-09-16.
CPL Pubid: 124288

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur