CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cation coordination in ion conducting gels based on PEO-grafted polymers

Josefina Adebahr (Institutionen för experimentell fysik) ; P Gavelin ; P Jannasch ; Denis Ostrovskii (Institutionen för teknisk fysik) ; B Wesslen ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
Solid State Ionics (0167-2738). Vol. 135 (2000), 1-4, p. 149-154.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-10. Senast ändrad 2010-09-16.
CPL Pubid: 124287

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur