CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Neutron diffraction investigations of the cation coordination in an amorphous polymer electrolyte, PPO-LiClO4

Patrik Carlsson (Institutionen för fysik) ; Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik) ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik) ; R.L. McGreevy ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; L.M. Torell (Institutionen för fysik) ; W.S. Howells
Electrochimica Acta (0013-4686). Vol. 45 (2000), 8, p. 1449-1452.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-10. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 124286

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (1900-2003)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur