CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Poly (Metyl Metacrylate) – Based Protonic Gel Electrolytes: A Spectroscopic Study.

Hanna Ericson (Institutionen för experimentell fysik) ; Christer Svanberg (Institutionen för teknisk fysik) ; Alexander Brodin (Institutionen för teknisk fysik) ; A.M Grillone ; S Panero ; B Scrosati ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
Electrochim. Acta Vol. 45 (2000), p. 1409.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-10. Senast ändrad 2010-09-27.
CPL Pubid: 124284

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur