CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Raman Spectroscopic Characterization of Association and Thermoreversibel Gelation in Aqueous Systems of Poly(N-acetamidoacrylamide).

Denis Ostrovskii (Institutionen för teknisk fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; B Nyström ; O Marstokk ; H.B.M Kopperud
Macromolecules Vol. 32 (1999), p. 5552.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-09. Senast ändrad 2010-10-18.
CPL Pubid: 124265

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur