CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A comparative study of photopoymerised and pressure polymerised C60 films.

T Wågberg ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; B Sundqvist
Phys Rev B Vol. 60 (1999), p. 4535.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-09.
CPL Pubid: 124264

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur