CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trädkramare mot Motorväg - miljöhistoria

Petrokemi plus bilar hotar skogen

Göran Petersson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap)
2004. - 5 sidor s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Omfattande protester mot bygget av en motorväg förbi Stenungsund mot Uddevalla fokuserade på kopplingen mellan biltrafik och skogsskador och etablerade begreppet trädkramare.

Rapporten "Petrokemi + Motorväg" visade på bildning av skogsskadande fotooxidanter från petrokemins stora utsläpp av reaktiva kolväten i Stenungsund. Avgaser från en motorväg skulle därför förvärra skogsskadeläget särskilt i just denna västsvenska region.

Nyckelord: luftföroreningar, bilavgaser, kolväten, fotooxidanter, skogsskador, miljö, media


Denna personliga historia skrevs 2004 och omarbetades något 2010 för nätpublicering utan pressklipp.Denna post skapades 2010-08-09. Senast ändrad 2010-08-12.
CPL Pubid: 124261

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur