CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural and physical properties of pressure polymerised C60.

B Sundqvist ; U Edlund ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; D Johnels ; J Jun ; P Launois ; R Moret ; P-A Persson ; A Soldatov ; T Wågberg
Carbon Vol. 36 (1999), p. 657-660.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-09.
CPL Pubid: 124260

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur