CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A pfg-NMR investigation of the diffusion coefficients of anionic species in the system PPG4000-LiCF3SO3,

A Ferry ; G Orädd ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
Macromolecules Vol. 30 (1997), p. 7329-7331.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-09.
CPL Pubid: 124258

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur