CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Raman Scattering Investigations of PEO and PPO Sulphonic Acids.

B Mattsson ; A Brodin ; L.M Torell ; H Rinne ; J Hamara ; F Sundholm ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
Solid State Ionics Vol. 97 (1997), p. 309-314.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-09.
CPL Pubid: 124257

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur