CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Raman Study of Polymerised C60.

T Wågberg ; P-A Persson ; B Sundqvist ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
Applied Physics Vol. A 64 (1997), p. 223-226.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-09.
CPL Pubid: 124256

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur