CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Physical Properties of High-Pressure Polymerized C60.

P-A Persson ; O Andersson ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; A Soldatov ; B Sundqvist ; T Wågberg
J. Phys. Chem. Solids Vol. 58 (1997), p. 1881-1885.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-09.
CPL Pubid: 124255

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur