CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Charge Transfer in Alkali Metal Doped Polymeric Fullerenes

J Winter ; H Kuzmany ; A Soldatov ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; P-A Persson ; B Sundqvist
Phys. Rev. B Vol. 54 (1996), p. 17486-17492.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-09.
CPL Pubid: 124254

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur