CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

NMR and Raman characterization of pressure polymerized C60.

P-A Persson ; U Edlund ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; D Johnels ; A Soldatov ; B Sundqvist
Chem. Phys. Lett. Vol. 258 (1996), p. 540-546.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-09.
CPL Pubid: 124251

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur