CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implementation of integrated environmental information systems for sustainable development

Karolina Flemström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Maria Erixon (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Markus Erlandsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Sandra Häggström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Johan Tivander (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Raul Carlson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Christian Wiklund ; Ellen Riise ; Ulrika Ågren
Proceedings from LCM 2005, 2nd International Conference on Life Cycle Management, Barcelona, September 5-7, 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 12425